Over Spelwerkplaats

Doel

Spelwerkplaats is een stichting met als doel:

  • mensen en organisaties inzicht te verschaffen, te ontwikkelen of te veranderen door hen onder te dompelen in de spelwerkelijkheid en of in het gespeelde personage;
  • het onderzoeken, ontwikkelen, professionaliseren, stimuleren en propageren van het medium levend (actie) rollenspel en aanverwante media zoals real life gaming en pervasive gaming;
  • het tot stand brengen en uitvoeren van spelproducties, symposia, workshops, lezingen en publicaties die uit het vorige punt voortvloeien;
  • het zoeken van aansluiting bij organisaties op soortgelijke vakgebieden;
  • het acquireren van middelen om voornoemde activiteiten te financieren;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het medium-levend (actie) rollenspel en aanverwante media, zoals real life gaming en pervasive gaming, in te zetten.

Algemene voorwaarden

Workshops en deelname aan workshops, georganiseerd door de Spelwerkplaats, worden onder deze voorwaarden afgesloten en georganiseerd.

Samenwerkingsverband

Binnen Spelwerkplaats wordt samengewerkt door meerdere samenwerkingspartners.

Correspondentieadres

Stichting Spelwerkplaats
Amerongseberg 77
3524 LM Utrecht
info@spelwerkplaats
06 80 07 36 07
Bankrekening: NL88BUNQ2025595743
BTW-identificatienummer: NL856406995B01
Stichting Spelwerkplaats is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 66129060.