boek: Live action Role-Playing

'Live Action Role-Playing'
 'Live action Role-Playing'
Live Action Role-Playing: het spel, het drama en de beleving
Hoe de beste beleving te creëren in traditioneel Larp

Op gebied van Live Action Role Play (LARP) was er tot dusverre nog geen Nederlandstalig overzichtswerk verschenen. Werkplaats medewerker Carel Ketelaars  onderkende deze lacune en schreef zelf het boek.

‘Durf te verliezen’, ‘Ja-zeggen tegen spelaanbod’, ‘Spel gaat voor niet-spel’ en ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’. Uitspraken die je tegenkomt in de hoofdstukken Spel, Spelwereld, Spelsysteem, Scenario, Spelers, Spel(bege)leiders en Productie.
Herken je jezelf hierin? Of ben je benieuwd wat ze betekenen binnen een Larp context? Lees dan het boek ‘Live action Role-Playing: Het spel, het drama en de beleving’.
Nu verkrijgbaar in paperback of ebook.

Saganet Award

Afstudeerders en docenten gamedesign: je hebt nog een paar dagen om scripties rondom het thema ‘serious gaming’ in te dienen. Zonde om zo’n kans op de geldprijs van €1500 voorbij te laten gaan toch?

SaganetSaganet , de Nederlandse vereniging voor  spelsimulatieprofessionals, reikt elk jaar een award uit voor beste HBO- of WO-scriptie: de Saganet Award. De Saganet Award is een stimulans voor talentvolle studenten om zich te verdiepen in de wereld van spelsimulaties en serious gaming: van ontwerp tot effectenonderzoek, van interactieve rollenspelen tot online games en alles daartussenin. Deelname aan de Saganet Award staat open voor studenten van universiteiten en hogescholen in Nederland. Doe mee! En schrijf je in vóór 1 april 2017.

De waarde van de prijs is €1500. Je mag dit bedrag besteden aan deelname aan een conferentie, workshop of summerschool. Maar ook voor ondersteuning bij het publiceren van een artikel over het eindverslag.

De eindverslagen of scripties moeten beoordeeld zijn tussen 31 maart 2016 en 31 maart 2017. De uitreiking van de Saganet Award vindt plaats op de ISAGA conferentie in Delft (10 – 14 juli 2017).

Saganet Award

Immersief theater heeft de toekomst

holodeck

Onze klassieke theatertraditie die komt voort uit onder andere de Griekse tragedies en middeleeuwse wagenspelen en is in essentie ‘zendend’: een concept wordt theatraal uitgebeeld ter leering ende vermaeck van het publiek. Met de introductie van publieksparticipatie vanuit sociaal geëngageerd theater zoals The Living Theatre (Beck/Malina), Theatre of the Oppressed (Boal) en Playbacktheatre (Fox/Sallas) werd de traditionele vierde wand doorbroken en het script middels improvisatie verruild voor een format. In deze vormen voorkomt een Brechtiaans vervreemdingseffect gevoelsmatige inleving door  publiek.

Als in de jaren ‘70 van de vorige eeuw uit de hoek van de bordspelen Live Action Role-Playing (LARP) opkomt, wordt een nieuw fundament voor immersief theater gelegd: inleving in een verhaallijn door deelnemers voor het eerst een feit is. Met de ontwikkeling van Nordic Larp begin deze eeuw krijgt de persoonlijke beleving en inleving een belangrijker rol, en staat aan de basis van de opkomst van de nieuwe generatie interactief theater: immersive theatre, waarin de speler een actieve hoofdrol speelt in zijn eigen verhaal.

De opkomst van dit nieuwe genre ligt geheel in hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling: mensen willen zelf meer regie hebben op hun leven en beleving. Patiënten komen met gegooglede zelfdiagnoses bij hun huisarts voor een ‘second opinion’, verzekeringsagenten en reisbureaus leiden een kwijnende bestaan omdat mensen zelf via internet hun verzekeringen en vakanties vergelijken en afsluiten, en het traditionele kerstpakket heeft definitief plaatsgemaakt voor de ‘beleving naar keuze’. Het publiek anno nu wil niet meer vanachter een een vierde wand passief kennis nemen van een voorstelling, maar zelf achter de knoppen zitten en actief participeren. Het door Gene Roddenberry voorgestelde Holodeck uit Star Trek is hier en nu!

 

Spel als spiegel van bedrijfscultuur

procesgame


Om een Management Team (MT) van een afdeling van een grote financiële dienstverlener bewust te maken van de voordelen van procesgericht werken, heb ik een procesgame ontwikkeld.

De opzet de procesgame

Na een korte procesinventarisatie heb ik rollen geschreven van de zes functies die betrokken zijn bij het proces. Vervolgens heb ik diverse casussen uit de praktijk genomen. Tussen deze casus zat één recent geval, waarvan bleek dat het proces daar niet op was ingericht. Een dergelijk geval levert doorgaans veel commotie en beroering op. In dit geval bemoeide veel medewerkers zich er tegenaan totdat uiteindelijk een pragmatische oplossing voor het geval werd gevonden. Deze casus was een uitgelezen kans om het probleemoplossend vermogen van de procesmedewerkers te testen.

In de game zou het proces twee keer achter elkaar worden gespeeld. Tussen de twee runs werden de nieuwe rollen van procesmanager en –beheerder geïntroduceerd. De rol van de lijnmanager werd geschrapt en een ander rol kreeg de extra taken van de procesbeheerder erbij. Door de wijziging van taken van de manager zou het oplossend vermogen van het procesteam moeten worden vergroot. Ook zou de focus van het hele team op de klant moeten worden gestimuleerd. Lees verder “Spel als spiegel van bedrijfscultuur”

Oprichting Stichting Spelwerkplaats

ondertekening

Op 30 mei 2016 is Stichting Spelwerkplaats in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel door middel van rollenspel en immersive gaming mensen en organisaties door andere ogen te laten kijken naar de realiteit ter leering ende vermaeck.

Spelwerkplaats ontwikkelt o.a. rollenspellen om maatschappelijke, ethische en/of organisatorisch thema’s bespreekbaar te maken, en faciliteert de uitvoering ervan. Daarnaast is Spelwerkplaats een platform voor de verdere professionalisatie, acceptatie en invoering van rollenspel als veranderkundig interventie-instrument.